Praha
Strategická hra
Hraje se na speciálním plánu

Praha
Hraje se na speciálním plánu, hrají dva, nebo až 6 hráčů. Na začátku každý hráč obdrží
z banku částku 1200,- a položí svou figuru na startovní políčko. Hru začíná hráč, který hodil kostkou nejvyšší číslo, dále
pokračují ostatní ve směru hodinových ručiček. Hráč, na kterého přijde řada hází dvěma kostkami, používanými
ke hře člověče nezlob se.

Hrací potřeby:
Hrací plán, kartičky Chance (15 ks), kartičky Obecní pokladna (16 ks), peníze (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000), 2 kostky s čísly 1-6
Pro každého hráče - 1x figura, 6x figurky, 16x domy, 4x hotely

Každý hráč, který je na řadě nejprve hodí dvěma kostkami. Poté posune svou figuru po plánu o součet bodů na obou kostkách.
Stane-li na políčku Chance nebo Obecní pokladna, vezme si kartičku z příslušné hromádky a vykoná pokyny z kartičky.
Políčka Metro, Voda, Telefon a Elektřina si může koupit - zaplatí do banku příslušnou sumu a položí svou figurku na políčko.
Vlastník těchto políček pak může vybírat jízdné od protihráčů a dividendy z banku. Jejich výše je uvedena na políčkách.
Při návštěvě políčka s parcelou si ji může hráč zakoupit - také zaplatí a položí svou figurku, navíc pak může od jiných
návštěvníků vybírat nájemné, jehož výše je opět uvedená na příslušném políčku. Rohová políčka jsou buďto neškodná
(parkování povoleno) nebo je lepší se jim vyhýbat. Pokud hráč při prvním pokusu hodil dvě shodná čísla, může hod ještě
jednou opakovat.

Obchodování: Po tahu svou figurou může hráč obchodovat se svými protihráči - podle vzájemné dohody nebo prodat část
svého dosud nabytého majetku za polovinu jejich nominální hodnoty.

Cílem hry je získat co největší kapitál, nakoupit ty nejvhodnější nemovitosti a získat co nejvíce z nájemného.

Při dalších návštěvách políčka s parcelou, které již hráč vlastní, si tento může postavit jeden dům (max. 4) a vzít zpět do
zásoby figurku označující parcelu. Pokud již má 4 domy může při další návštěvě vytvořit jeden hotel a domy
si vzít zpět do zásoby. Pokud hráč vybuduje více hotelů na jedné parcele, nemá to vliv na výši nájemného.

Směr pohybu hráče: hrací plán se obchází dokola ve směru hodinových ručiček. Směr se mění ve stanicích metra (nástupní,
konečné i přestupní), na rohovém políčku jdi do basy a také jako reakce na některé kartičky.

Podle dohody hráčů nakonec vyhrává hráč, kterému se jako poslednímu podaří udržet své konto a nezbankrotovat, anebo
se hra ukončí ihned po bankrotu prvního hráče a vyhraje ten s největším majetkem.


Zjednodušená varianta
Hraje se na stejném plánu. Hráči využijí místo speciálních kamenů figurky běžně
dostupné pro jiné hry (např. pro halmu). Tyto je možno po jedné využít při nákupu pozemků, domů nebo hotelů. Dále je
zapotřebí mít v každé barvě jednu figurku odlišnou (např. větší) pro pohyb hráče po plánu. Stejně jako pozemky se
obsazují metra, vodovod, telefon a elektřina.

Ostatní potřeby a také veškerá pravidla jsou shodná s první variantou.


Varianta - Evropa
Hraje se na obdobném plánu. Hráči využijí shodné kameny. Jsou používány jiné
názvy. Místo domů hráč buduje apartmány, místo obecní pokladny figuruji evropské fondy. Pro placení jsou použity
eurobankovky. Peníze jsou v hodnotách 10, 20, 50, 100, 200, 500. Metro je nahrazeno letišti, vodovod nahrazuje
plyn, telefon ropa a basa je nahrazena ostrovem Elba.

Ostatní potřeby a také veškerá pravidla jsou shodná s první variantou.


Varianta - Austrálie
Hraje se na obdobném plánu. Hráči využijí shodné kameny. Jsou používány jiné
názvy. Místo obecní pokladny figuruji státní fondy. Pro placení jsou použity bankovky australských dolarů.
Ceny jsou 10x nižší. Peníze jsou v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Metro je nahrazeno letišti,
vodovod, elektřina a telefon zůstává. Trasa je poněkud kratší, za stání na cizím pozemku se neplatí .
Na pozemku stačí postavit pouze tři domy, poté penzión.

Ostatní potřeby a také veškerá pravidla jsou shodná s první variantou.


Varianta - Štramberk
Hraje se na zjednodušeném plánu. Hráči využijí shodné kameny. Jsou používány jiné
názvy. Místo hotelů hráč buduje penzióny, místo obecní pokladny figuruje obecní kasa. Pro placení jsou použity
české koruny. Peníze jsou v hodnotách 10, 20, 50, 100, 200, 500. Metro je nahrazeno autobusem, vodovod nahrazuje
plyn, telefon ropa a basa je nahrazena hladomornou na hradě Trúba.

Ostatní potřeby a také veškerá pravidla jsou shodná s první variantou.


Volby Obecní pokladna (Evropský fond, Státní fond)
Obdržíš pozemek dle vlastního výběru maximálně za 200,- (20$)
Za výhru z loterie obdržíš 400,- (40$)
Cenné papíry stoupají, obdržíš 150,- (15$)
Za životní pojistku zaplať 100,- (10$)
Zdědil jsi 350,- (35$)
Máš-li na kostkách sudé číslo, dáš do banku 50,- (5$, za každé 50,-)
Nemocenské pokladně zaplať 100,- (10$)
Zaplať pojišťovně splátku 50,- (5$, 3x50,-)
Za různé dobročinné služby obdržíš 50,- (5$)
Obdržíš stavební podporu na každý nezastavěný pozemek 50,- (5$)
Máš-li na kostkách liché číslo, získáváš 100,- (10$, za každé 100,-)
Za úrok z vloženého kapitálu obdržíš 200,- (20$)
Za sprostředkování obchodu obdržíš 100,- (10$)
Házej 2x
Za přestupek pouličního řádu zaplať 50,- (5$). Nebo si vem jednu CHANCI !
Můžeš postavit dům (apartmán) na vlastním pozemku maximálně za 200,- (20$)


Volby Chance
Zaplať školné 150,- (15$)
Za opravu zaplať: za každý dům (apartmán) 30,- (3$) a za každý hotel (penzión) 150,- (15$)
Jako subvenci na stavbu obdržíš 150,- (15$)
Jdi na Národní třídu, od majitele obdržíš 500,- (50$)
(na New Zealand, do Rumunska, na Štramberskou ulici)
Platíš příspěvek na nezaměstnané (nepřizpůsobivé občany) 100,- (10$)
Jdi zpět o tři místa
Můžeš prodat svůj majetek, nebo jeho část do banku za dvojnásobek ceny
Obdržíš z banku dividendu (podporu) 50,- (5$)
Zaplať činžovní daň: za každý dům (apartmán) 40,- (4$) a za každý hotel (penzión) 200,- (20$)
Vrať se na start
Jdi vpřed o čtyři (tři) místa
Pokuta za nesprávné parkování 50,- (5$)
Projdi se po Václavském náměstí (po Tasmanie, po Turecku, po Dražné)
Jsi propuštěn ze žaláře (z ostrova Elba, z hladomorny) zdarma. Tuto kartu si můžeš
ponechat pro strýce příhodu
Můžeš prodat své vybrané hotely (penzióny) do banku za čtyřnásobek ceny


Praha
Praha
Praha
Praha
Speciální hrací plán
Zmenšený hrací plán

Evropa
Evropa
Australie
Australie
Zmenšený hrací plán
Zmenšený hrací plán

Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Speciální hrací plán
Zmenšený hrací plán

Návrat zpět