Obrana pevnosti
Desková hra
Hraje se na speciálním plánu

Obrana pevnosti
Hraje se na speciálním plánu. Jeden hráč má 2 figurky představující obránce a druhý
má 24 figurek - útočníky.

Cílem útočníků je obsadit žlutá políčka, cílem obránců je nedovolit jím to.

Branící hráč si postaví své figurky na libovolné políčka pevnosti. Útočník postaví své figurky vně pevnosti.

První táhne útočící hráč, potom střídavě. Útočník se může pohybovat pouze vodorovně a svisle a to dopředu,
nesmí couvat. Navíc nemůže vyhodit obráncové figurky ze hry. Může jej jen zablokovat. Obránci se mohou
pohybovat i uhlopříčně a dozadu. Navíc mohou zajat útočníka - přeskočit jej. Může jich přeskočit i více
najednou. Zajmutí útočníka je povinné, pokud však má obránce dvě možnosti - může si vybrat tu výhodnější.

Obránce vyhrává, když zajme nejméně šestnáct útočníků a útočník zvítězí, když obsadí devět
žlutých políček - pevnost.


Obrana pevnosti
Obrana pevnosti
Obrana pevnosti
Obrana pevnosti
Hrací plán
Hrací plán

Návrat zpět