Krávy a leopardi
Desková hra
Hraje se na speciálním plánu

Krávy a leopardi
Hraje se na speciálním plánu. Jeden hráč má 2 figurky představující leopardy a druhý
má 24 figurek - krávy. Leopardi se snaží prořídnout stádo kráv, krávy se snaží leopardy zablokovat.

Hru začínají leopardi. Hráč jej postaví na libovolné místo. Potom se objeví první kráva, druhá kráva,
druhý leopard a znovu krávy.

Od této chvíle se již leopardi mohou pohybovat a lovit - přeskakovat krávy, které jsou zatím nepohyblivé.
Po každém tahu leoparda postaví soupeř jednu krávu.

Když jsou na ploše všechny krávy, začíná nová fáze, ve které hráči střídavě pohybují figurkami.
Leopard se může zmocnit krávy tehdy, když ji přeskočí a postaví se na volné políčko za ní. Může
přeskočit i více krav. Krávy nesmí leopardy přeskakovat. Mohou své pronásledovatele zablokovat.

Hráč s leopardy vyhrává, když vyloučí ze hry alespoň osm krav. Hráč s krávami, když obklíčí leopardy
a znemožní jim jakýkoliv pohyb.


Krávy a leopardi
Krávy a leopardi
Krávy a leopardi
Krávy a leopardi
Speciální hrací plán
Speciální hrací plán

Návrat zpět