Halma
Desková hra
Hraje se na speciálních plánech

Halma 1
Hraje se na čtvercovém plánu, kdy hrají 2 nebo 4 hráči. Nebo se hraje na šestiúhelníkovém plánu,
kdy hraje 2 až 6 hráčů. Na čtvercovém plánu má každý hráč 13 figurek (hrají-li 4 hráči, oranžové ohraničení) nebo 19 figurek
(hrají-li 2 hráči, zelené ohraničení).

Halma je strategická desková hra pro dva nebo čtyři hráče, kterou vymyslel v roce 1880 americký chirurg
George Howard Monks. Původně se hral na hracím plánu tvořeném čtvercovou sítí 16×16 polí. Každý ze 4 hráčů
má 13 figurek jedné barvy, při dvou hráčích má každý 19 figurek.

Cílem hry je převést včechny své figurky z jednoho rohu, do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku
na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousedí figurku, je-li pole za ní neobsazené. Je možné provést
takzvaný vícenásobný skok, čili přeskočit několik figurek po sobě. Nelze ovšem přeskakovat přes dvě a více figurek
stojících na sousedních polích. Také nelze provádět tahy zpět, směrem k výchozím pozicím.

Vyhrává hráč, klterému se podaří dříve obsadit ohraničené pole v protilehlém rohu hrací plochy.


Halma 2
Hraje se na čtvercovém plánu, kdy hrají 2 nebo 4 hráči. Nebo se hraje na šestiúhelníkovém plánu,
kdy hraje 2 až 6 hráčů. Na čtvercovém plánu má každý hráč 13 figurek (hrají-li 4 hráči, oranžové ohraničení) nebo 19 figurek
(hrají-li 2 hráči, zelené ohraničení).

Halmu je možno hrát na hracím plánu šestiúhelníkovém. Hrají-li dva až tři hráči - mají každý 15 figurek,
hrají-li 4 hráči - má každý 14 figurek a pokud hraje 5 až 6 hráčů - mají 13 figurek.

Ostatní pravidla jsou shodná s variantou halma 1.

Opět vyhrává hráč, klterému se podaří dříve obsadit trojůhelníkové pole v protilehlém rohu hrací plochy.


Halma 1
Halma 1
Halma 2
Halma 2
Speciální hrací plán
Speciální hrací plán

Návrat zpět