Go
Desková hra
Stará klasická hra

Go - Několik rad
Neklaďte své kameny bezcílně.

Své úzení ohraničujte tak, aby bylo co nejbezpečnější před soupeřem. Čím je linie obrany těsnější,
tím hůře může soupeř zaútočit.

Začátečníci často zapomínají na cíl hry - získat co největší území. Zajmout soupeřovy kameny
má sice význam, ale není to ve hře to nejdůležitější.

obr.11a

Na obr.11a vidíte několik způsobů jak připravit ohraničení území řetězcem.
1) Pomalý, ale bezpečný způsob vytváření řetězce spojováním kamenů po čáře - přímá vazba.
Tento řetězec nemůže soupeř protnout.
2) Rychlejší způsob vytváření řetězce po myšlených uhlopříčkách - příčná vazba.
Lze přerušit a část zajat.
3) Způsob zvaný zesílená linie. I když bílý obsadí jeden z dvou bodů mezi dvěma páry,
černý může ihned obsadit druhý a pevně spojit své kameny.
4) Podobný způsob - rychlejší.

obr.11b

Na obr.11b vidíte další způsoby jak připravit ohraničení území řetězcem.
5) Příklad volné vazby kamenů.
6) Jiný příklad volné vazby, tzv. jezdcův skok.
7) Ukázka volné vazby skokem přes dva body. Buduje se rychle a dá se ještě ubránit
8) Tento řetězec je vhodný na začátku hry, kdy ho neohrozují soupeřovy kameny.
9) Nejrychlejší, ale zranitelný způsob. Obsazením prostředního bodu
soupeř znemožní spojení.
Snažte se připojovat své kameny na živé skupiny. Tím soupeři znemožníte zajetí.
Nejlepší jsou útočné tahy, které soupeře nutí, aby se bránil. Je dobré
útočit i za cenu, že ztratíte několik kamenů

Snažte se soupeři znemožnit spojení jeho řetězců s územím, které ohraničil.
Tři sousední body je možné zachránit, když hráč obsadí prostřední bod. Když jej obsadí soupeř, je
skupina pro hráče stracena. Čtyři volné body na čáře je možno zachránit, když obsadíme jeden z nich.
Stačí vytvořit dvě oči. Když čtyři volné body tvoří čtverec, nedají se ubránit.

Na začátku hry neklaďte kameny do těsného sousedství soupeřových kamenů.
Snažte se o alespoň jednobodový odstup. Lepší je obsadit co nejvíc bodů v rozích goovnice.
Když soupeř útočí, je třeba se bránit. Nejdříve však uvažte, zda máte naději na úspěch.

obr.12

Když hraje zkušenšjší hráč proti slabšímu, dá mu předstih - handicap. Umožňuje to nerovnoceným
hráčům hrát vyrovnanou partii. Slabší hráč může položit dva až devět kamenů. Klade je na určené body
(obr.12), které se nazývají hvězdy. Jsou to body ze strategického hlediska klíčové a proto může být hra
mistra se začátečníkem vyrovnaná a zajímavá. Pořadí kladení handicapových kamenů je určené:
dva na D4,Q16, tři na D4,Q16,Q4, čtyři na D4,Q16,Q4,D16, pět na D4,Q16,Q4,D16,K10,
šest na ...,D10,Q10, sedm na ...,D10,Q10,K10, osm na ...,D10,Q10,K4 a K16, devět na všechny.


Hrací plán
Go - rady
Go - rady
Hvězdy
Hrací plán (19x19)
Hvězdy (19x19)

Návrat zpět