Go
Desková hra
Stará klasická hra

Go - návod
Hraje se na goovnici 19x19 průsečíků. Popřípadě 13x13, nebo pro úplné začátečníky 9x9 průsečníků.

Cílem hry je souvisle ohraničit co nejvíce volných průsečíků svými kameny. Při boji se snaží zajmout
soupeřovy kameny. Za volný průsečík ve vlastním území i za zajatce má hráč po jednom bodě. Snaží se
získat více než soupeř.

Hru začíná černý, o barvu se losuje. Položí jeden kámen na libovolný průsečík a potom se střídají.
Položeným kamenem se nesmí pohnout. Pouze jej může zajmout soupeř. Tahu je možné se i vzdát - hráč
řekne "pas" a ve hře pokračuje protivník. Má to význam až ke konci hry.

Osamělý kámen moc nedokáže. Těsnou vazbou stejných kamenů vzniká řetězec. Hráči se snaží vytvářet
uzavřené řetězce kolem volných průsečíků a okolo soupeřových kamenů. Kameny, které těsně ohraničil
jsou zajaté. Hráč je odstraní z hrací plochy. Volné body po zajatcích jsou také území a zajaté
soupeřovy kameny jsou hráčovy body.

To jsou nejvšeobecnější zásady hry. Go je komplikovaná hra. Vysvětlíme si některé situace.

obr.1

Když se podaří obklíčit soupeřovy kameny při okraji hrací plochy tak, že se nemohou dostat do těsného
kontaktu s jinými kameny své barvy - tehdy se obklíčené kameny dostávají do zajetí (na obr.1 jsou
to černé) a musí se ihned odstranit z hrací plochy.

obr.2

Na obr.2 na levé straně vidíme území ohraničené řetězem bílých kamenů. Na pravé se skupina
bílých, obklíčovaná černými spojila se svým řetězcem. Černý nemůže zajmout žádný kámen.

obr.3

Na obr.3 jsou vlevo čtyři kameny obklíčované černými. Pokud položí černý kámen na bod označený
šipkou, zabrání bílému spojit oba řetězce a zajme čtyři protivníkovy kameny.

obr.4

Na obr.4 je další příklad zajetí kamenů. Když bude na tahu černý, dá svůj kámen na bod
označený šipkou a zajme všechny protivníkovy kameny.

obr.5

Na obr.5 jsou ve středu bílých dva volné body - pravé oči. Soupeř bílé kameny nemůže
ohrozit. Pravidla nedovolují tah do zajetí, pokud tímto tahem nedojde k zajetí protivníka.
Toto pravidlo umožňuje vytvořit skupiny, které není možné zajmout - živé skupiny. Musí mít
alespoň dvě pravé oči.

obr.6

Na obr.6 černé kameny vytvořily dvě území. Jedno v levém dolním rohu s jedním volným
bodem. Druhé větší - devět volných bodů. Pokud by bílý chtěl zajat deset černých
kamenů, musel by obsadit aspoň šest sousedních volných bodů vedle černého řetězce.
Jenomže černý mu v tom může snadno zabránit - stačí obsadit E2 (vytvoří těsný řetězec)
a bod B3 (vzniknou dvě pravé oči - A1, A3) a hrozba bílého je odvrácená.

obr.7

Na obr.7 jsou tři bílé kameny, které obklíčují řetěz černých. Je to nerozhodné
postavení, tzv. seki. Útok v tomto postavení se vždy skončí ztrátou toho hráče, který
zaútočí. Nemůže totiž obsadit oba dva volné body v jednom tahu.

obr.8

Na obr.8 je situace, která by mohla vést k nekonečné místní bitce. Pravidla zakazují
tah, kterým by hráč okamžitě obnovil předchozí situaci v tomto postavení. Nesmí hned
vzít ten kámen, kterým mu soupeř vzal jeho kámen. Musí aspoň jeden tah hrát někde
jinde nebo zahlásit "pas". Tedy hráč s bílými obsadí bod označený šipkou a zajme
černého. Černý nesmí obsadit hned bod označený šipkou, protože by výměna mohla
pokračovat do nekonečna.

A nakonec dva příklady, z kterých uvidíme, že promýšlené obětování
vlastních kamenů může nakonec přinést užitek.

obr.9

Černý položí kámen na E4. Bílý na F4 a zajme E4. Černý položí znovu E4 a zajme tři
bílé kameny. To je tzv. zpětné braní.

obr.10

Bílý dá kámen na F3, černý G3, další na G2. Černý obsadí E3 a zajme bílý kámen na F3.
Bílý obsadí E2 a v dalším tahu zajme šest nebo sedm soupeřových kamenů.

Ukončení hry
Hra se končí, když není o co bojovat. To znamená, že všechny hrozby jsou odvrácené, ko je
zrušené a o každém volném bodě se ví, komu patří. Body lze nakonec sečíst různými způsoby,
ale nejpraktičtější je japonská metoda. Když partie končí, položí hráči kameny, které zajali na
volné body soupeřového území. Tím se území zmenší o tolik kolik má zajatých kamenů. Potom
hráči zpočítají volné body. Vítězí ten, kdo má více bodů.


Hrací plán
Go
Go
Hvězdy
Hrací plán (19x19)
Hvězdy (19x19)

Návrat zpět