Go Bang
Desková hra
Varianta klasické hry

Go Bang
Hraje se na goovnici 19x19 průsečíků. Popřípadě 16x16, nebo 20x20 průsečníků.
Každý hráč má sto nevelkých figurek.

Cílem hry je postavit pět figurek do jedné souvislé linie. Hra má dvě etapy. První začíná hráč,
který má černé figurky. Hráči střídavě kladou po jedné figurce. První etapu vyhraje ten, kdo
dříve postaví pět svých figurek vodorovně, svisle nebo šikmo.

Když oba hráči rozestaví figurky bez toho aby vytvořili pětice, začíná se druhá etapa hry.

Ve druhé etapě hráči pohybují po vodorovných nebo svislých čárách. Jedním tahem lze
posunout jen jednu figurku na sousední volný bod. Přeskakovat není dovoleno.


Hrací plán
Go Bang
Go Bang
Hvězdy
Hrací plán (19x19)
Hvězdy (19x19)

Návrat zpět