Džungle
Desková hra
Hra na speciálním plánu

Džungle
Hraje se na plánu 7x9 políček, červená políčka jsou pasti, dvě černá jsou brlohy a modrá uprostřed
jsou jezírka. Každý hráč má 8 figurek, zvířat různé síly. Nejsilnější zvíře je slon, potom lev, tygr,
leopard, pes, vlk, kocour a nakonec myš. Cílem je dostat se některým zvířetem do brlohu protihráče.

Hráči táhnou střídavě, každý jednou a posouvají figurku vždy o jedno políčko vodorovně nebo svisle.
Při pohybu džunglí silnější zvíře požírá slabší, pokud mu stojí v cestě na sousedním políčku.
Oběť se odstraní z hrací plochy.

Pro myš platí, že i když je nejslabší, tak přemůže slona. Slon ji však ne! Při střetnutí dvou stejných zvířat
vítězí to, které první zaútočí.

Ve vodě se může pohybovat pouze myš, tam na ní může zaútočit pouze druhá myš. Avšak myš ve vodě
ztrácí schopnost porazit slona. Musí nejdříve vystoupit na břeh. Může však z jezírka sežrat druhou myš.

Pokud se lev a tygr dostanou na břeh jezírka, mohou v příštím tahu přeskočit přímým tahem na protilehlý
břeh a případně se tam zmocnit slabšího zvířete. Nesmí však skákat přes políčko, na kterém je myš.

Do pastí se může vcházet libovolně. Avšak v pasti soupeře zvíře ztrácí veškerou sílu a je nejslabší, slabší
než soupeřova myš. Když past opustí získá znovu svou sílu. Do vlastního brlohu nesmí nikdo vstoupit.

Vyhrává hráč, který obsadí soupeřův brloh.


Hrací plán
Džungle
Džungle
Rozložení figur
Hrací plán
Rozložení figur

Návrat zpět