Dáma
Desková hra
Různé varianty na šachovnicích

Velká dáma
Hrají dva hráči. Každý má 20 kamenů. Hrací plochu tvoří dámovnice 10x10 polí. Cílem hráčů je
zajat nebo alespoň zablokovat soupeřovy figurky.

Kameny se smí posouvat pouze dopředu. Může skákat a zajmout tím soupeře.

Když se kámen dostane na poslední řadu, mění se na dámu. Dáma může přeskakovat libovolný počet
políček a to i dozadu. Přeskakování je povinné (i pro dámu). Když má hráč více možností, musí si
vybrat takovou, při které zajme více figurek. A to bez ohledu na to, zda je to dáma nebo ne.

Kámen musí skákat dokud může a to i dozadu. Když se skokem dostane na políčko přeměny a může
ještě skokem zpět vyhodit další kámen, musí skákat dále.

Vyhrává ten, který zajme všechny soupeřovy kameny. Pokud hráčům zůstaly kameny a nemohou
se blokovat je výsledek nerozhodný.


Gotická dáma
Hru hrají dva hráči na šachovnici 8x8 polí. Každý hráč má šestnáct kamenů. Cílem hry je vyhazovat
kameny svého soupeře.

Kameny se mohou pohybovat pěti směry - 3 dopředu, doleva a doprava. Když se kámen dostane na
protilehlou stranu, mění se na dámu.

Dáma se může pohybovat taky o jedno políčko, ale všemi osmi směry.


Skupinová dáma - I
Hru hrají čtyři hráči na speciální dámovnici. Každý hráč má dvanáct kamenů. Cílem hry je vyhazovat
kameny svých soupeřů. Hráči hrají ve dvou skupinách. Skupinu tvoří dva hráči, kteří spolu sousedí.

Kameny jedné skupiny se vzájemně nevyhazují. Bojují proti kamenům druhé skupiny.

Hráči tahají střídavě, nesmí tah postoupit spoluhráči. Kameny se posouvají šikmo dopředu. Na dámu
se kámen mění jen tehdy, když pronikne na poslední řadu soupeře. Když se dostane na poslední řadu
spoluhráče - nic se nemění.

Prohrává skupina, která ztratí všechny kameny.


Skupinová dáma - II
Hru hrají také čtyři hráči na speciální dámovnici. Každý hráč má dvanáct kamenů. Cílem hry je
vyhazovat kameny svých soupeřů. Hráči hrají samostatně

Hráči tahají střídavě. Kameny se posouvají šikmo dopředu. Na dámu se kámen mění tehdy, když
pronikne na poslední řadu kteréhokoliv soupeře.

Vyhrává hráč, který ztratí nejméně kamenů.


Medová dáma
Hru hrají dva hráči na speciálním plánu 8x10 šestiúhelníkových políček. Hraje se na všech políčkách.

Každý hráč má 24 kamenů jedné barvy.

Cílem hráče je sebrat soupeřovy kameny. Hráči táhnou střídavě o jedno políčko. Mohou táhnout
čtyřmi směry - 2x šikmo, doleva, doprava. Na konci se kámen mění na dámu. Ta se může pohybovat
šesti směry a přes libovolný počet políček.

Ostatní pravidla jsou stejná jako ve velké dámě.


Panoramatická dáma
Hru hrají dva hráči na ploše 20x10 políček (dvě dámovnice vedle sebe). Každý hráč má 40 kamenů.

Lze hrát i na ploše 16x8 polí, každý hráč pak má 24 kamenů

V panoramatické dámě platí stejna pravidla jako ve velké dámě. Cílem hry je získat všechny
soupeřovy kameny anebo je alespoň zablokovat.


Rohová dáma
Hrají dva hráči. Každý má 20 kamenů. Hrací plochu tvoří dámovnice 10x10 polí.
Lze hrát i na šachovnici 8x8. Každý hráč má pak 12 kamenů.

Hráči se řídí stejnými pravidly jako ve velké dámě.

Strategie rohové dámy je úplně jiná než u velké dámy. Kámen se v této obměně mění na dámu,
když dosáhne dvě poslední černá políčka.


Jednosměrná dáma
V této obměně se všechny figurky pohybují jedním směrem. Když se dostanou na poslední
řadu, mění se v dámy.

Platí stejná pravidla jako ve velké dámě.

I tato obměna se dá hrát na šachovnici 8x8 polí. V tomto případě se hraje s 24 kameny.


Hrací plán
Hrací plán
Hrací plán
Hrací plán
Určený pro medovou dámu
Určený pro skupinovou dámu

Hrací plán 10x10
Hrací plán 10x10
Hrací plán 8x8
Hrací plán 8x8
Určený pro velkou dámu
Původně určený pro šachy

Návrat zpět