Boj centurií
Desková hra
Dvě varianty soupeření na plánu 8x8

Boj centurií - I

Hraje se na plánu 8x8 polí, každý hráč má 16 figurek. Na začátku hry jsou v prvních a posledních
dvou řadách. Ke hře je možné použít šachovnici nebo lze hrát na plánu použitém pro pentomino.
Cílem je vyloučit ze hry všechny soupeřovy figurky.

Figurky je možné posouvat o jedno políčko dopředu, nebo do boku. Když hráč obklíčí nepřítele dvěma
svými kameny (všechny 3 musí být v přímce), odstraní ji z hrací plochy. Může vyřadit najednou i více nepřátelů.
Za zajetí navíc získává prémii - může táhnout ještě jednou.

Pokud hráč potáhne figurku mezi dva nepřátele, nesmí být zajat.

Prohrává hráč, který ztratí všechny figurky, nebo je zablokovaný.


Boj centurií - II

Jinak se rozehrává a každý hráč má navíc centuriona.

Soupeři střídavě kladou na libovolná místa po dvou figurkách vedle sebe. Nesmí se zatím zajímat
nepřátelé. Po postavení všech kamenů uvedou do hry centuriony.

V další části se začne posouvat kameny (mohou i couvat). Centurion může navíc přeskočit přes
nepřítele (tím však ještě nepřítele nezajme). Centuriona lze zajat jako každého jiného vojáka.


Boj centurií I
Boj centurií I
Boj centurií II
Boj centurií II
Rozestavení kamenů
Hrací plán

Návrat zpět