Vežká Rača
25. května 2002
zájezd z Autopalu

Vežká Rača
Vežká Rača
občerstvení u zavřené restaurace

Návrat zpět