Pustevny
Nahoru lanovkou a dolů
po zakázané cestě - leden 2002

Pustevny
Pustevny
Nejdříve lanovkou nahoru -
u velkého rampouchu
Pustevny
Pustevny
Potom po svých dolů ...
Pustevny
Pustevny
... a nakonec na ramenou

Návrat zpět